Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace


Úterý

  STŘEDISKO KORUNNÍ

 

Název ZÚ V kolik Věková kat.  Kdo vede Cena ZÚ
Výtvarný  III.* 14.00 - 16.00 6 - 12 Eva Horáková 2000,-
Různé druhy kresby a malby, rozvíjí fantazii, jemnou motoriku. Příprava na umělecké střední a vysoké školy.
Základy akrobacie na šálách a závěsných kruzích, hrazdě a podobně pod vedením zkušených cvičitelek. Párová akrobacie a acroyoga pro pokročilé akrobatky
Rybářský kroužek 15.30 - 17.30 7 - 18 Petra Litvíková 1300,-
Kroužek je určen zájemcům o rybaření. V průběhu roku se děti seznámí s rybářským řádem, rybolovnými technikami a způsoby lovu i chovu ryb. Začátečníci složí rybářské zkoušky k získání osvědčení pro vydání prvního rybářského lístku. Pokročilí zájemci si prohloubí přírodovědné znalosti, naučí se novým rybářským montážím, rybolovným technikám apod. Mladí rybáři se zdokonalí v poznávání ryb, rostlin a živočichů vázaných na vodní prostředí, zúčastni se nejrůznějších ryb. závodů včetně Zlaté udice. Součástí kroužku jsou videoprojekce, hry, soutěže, víkendové a prázdninové akce u vody. Kroužek probíhá dle počasí buď na SVČ Korunka, Korunní 49 v Ostravě – Mar. Horách nebo na rybníku pod Hulváckým kopcem.
Hravá robotika 15.45 - 17.45 7 - 15 Zdeněk Konečný 1200,-
Kroužek je určen zájemcům o robotiku- Zájmový útvar bude zaměřen na práci s robotickými a elektronickými stavebnicemi a s 3D tiskárnami. Žáci se naučí nejen stavět roboty a ostatní předměty, ale také se naučí prezentovat svou práci pomocí digitálních technologií formou přípravy prezentací, krátkých spotů apod. Aktivity v zájmovém útvaru budou spojením manuální zručnosti, používáním IT technologií a uměním prezentovat svou práci. Vzhledem k odbornosti bude v kroužku zvolen individuální přístup. Učebna je vybavena interaktivní tabulí, tablety, připojením k internetu.
Výtvarný IV. * 16.00 - 18.00 12 - 20 Eva Horáková 2000,-
Různé druhy kresby a malby, rozvíjí fantazii a jemnou motoriku. Příprava na umělecké střední a vysoké školy.
Akrobacie na šálách 17.00 - 18.30 od 8 let Veronika Šutová 2300,-
Akrobacie na šálách posiluje svalstvo, koordinaci a fyzickou výkonnost. Snoubí se s hudbou a jejím vnímáním. Děti budou rozděleny do dvou skupin - začátečníci a pokročilí
Orientální tance 18.00 - 19.00 od 15 let Juliána Menkalová 1400,-
70,- hod.
Základy klasického orientálního tance ve spojení s modernou a výrazovým tancem.

  
STŘEDISKO TURISTŮ 

Název ZÚ V kolik Věková kat.  Kdo vede Cena ZÚ
Keramika II. 14.00 - 16.00 6 - 15 Leona Tešnarová 1600,-
Keramický kroužek je vhodný pro děti 6-15 let. Děti se naučí základním technikám a postupům při práci s hlínou. K výuce je zařazena i práce s jinými materiály, které doplňují keramické výrobky / dřevo, kov, sklo…/.
Výtvarná výchova I. 14.15 - 16.15 11 - 16 Leona Tešnarová 1600,-
Výtvarná nauka pro děti. Děti budou během roku střídat různé výtvarné techniky /malba, kresba, grafika, tuž, akvarel..../. Převažuje práce na velkých formátech u malířských stojanů. Velký důraz klademe na rozvoj individuálního výtvarného projevu každého dítěte. U starších dětí do nauky řadíme i kresbu a malbu zátiší, figurální kresbu, studii předmětů. Tento kurz je vhodný pro přípravu na talentové zkoušky.
Taneční studio Ostrava - Taneční páry 14.30 - 21.00   Karel Bank Info v TSO
Sportovní a výkonnostní tanec Standart a Latina. Lekce až 4x týdně.
Pohybové hrátky pro děti 16.00 - 17.00 4 - 7 Karolína Vantuchová 1200,-
Pohybové aktivity pro děti formou her, rytmizace říkánek, pohybových básniček a písniček. Herní formou rozvíjíme pohybový aparát dítěte. Děti se seznámí s různými hrami a soutěžemi.

     STŘEDISKO PŘÍRODOVĚDCŮ 

Název ZÚ V kolik Věková kat Kdo vede Cena ZÚ
Hodinka se zvířátky 14.30 - 15.30 6 - 9 Zuzana Čerkovská 1000,-
Určeno pro nejmenší zájemce o přírodu a zvířátka. Základní seznámení se zvířátky chovanými na SPř: králíčky, morčátky, činčilami, křečky, papoušky, želvičkami, agamami, gekončíky a mnoha dalšími. Seznámení se zvířátky naší přírody a životem v přírodě na základě střídajících se ročních období. Hry, soutěže, přírodovědné filmy, kreativní a výtvarná činnost.
Křečci - zoologicko chovatelský 15.30 - 17.30 9 - 15 Zuzana Čerkovská 1500,-
Určeno pro zájemce o chov domácích mazlíčků – drobných savců - králíků, morčat, činčil, křečků, křečíků, osmáků, piskomilů apod. Základem je praktická péče o zvířátka chovaná na SPř – krmení, čištění ubikací, péče o srst, rozmnožování. Součástí kroužku je i nahlédnutí do dějů v naší přírodě na základě vybraných zajímavých témat - např. co s mláďaty ježků na podzim, čím v zimě přikrmujeme ptáky, jak se na jaře jednotlivá zvířátka rozmnožují. Přírodovědné filmy, pracovní listy, soutěže, hry.
NETRADIČNÍ VÝLETY DO ZOO – VEČER PO ZAVÍRACÍ DOBĚ !!!

 

* - kroužek může navštěvovat osoba na vozíčku

** - v ceně není započítán poplatek do TK JC a poplatek za kostýmy

Ceny i časy kroužků se mohou změnit.


Kroužky a kluby


« »

Krátký dotaz

CAPTCHA Image

Partneři