Úterý

   STŘEDISKO KORUNNÍ

 

Název ZÚ V kolik Věková kat.  Kdo vede Cena ZÚ
Výtvarný  III.* 14.00 - 16.00 6 - 12 Eva Horáková 1600,-
Různé druhy kresby a malby, rozvíjí fantazii, jemnou motoriku. Příprava na umělecké střední a vysoké školy.
Rybářský kroužek 16.00 - 18.00 7 - 18 Petra Litvíková
Jan Badida
1200,-
Kroužek je určen zájemcům o rybaření. V průběhu roku se děti seznámí s rybářským řádem, rybolovnými technikami a způsoby lovu i chovu ryb. Začátečníci složí rybářské zkoušky k získání osvědčení pro vydání prvního rybářského lístku. Pokročilí zájemci si prohloubí přírodovědné znalosti, naučí se novým rybářským montážím, rybolovným technikám apod. Mladí rybáři se zdokonalí v poznávání ryb, rostlin a živočichů vázaných na vodní prostředí, zúčastni se nejrůznějších ryb. závodů včetně Zlaté udice. Součástí kroužku jsou videoprojekce, hry, soutěže, víkendové a prázdninové akce u vody. Kroužek probíhá dle počasí buď na SVČ Korunka, Korunní 49 v Ostravě – Mar. Horách nebo na rybníku pod Hulváckým kopcem.
Výtvarný IV. * 16.00 - 18.00 12 - 20 Eva Horáková 1600,-
Různé druhy kresby a malby, rozvíjí fantazii a jemnou motoriku. Příprava na umělecké střední a vysoké školy.
Keramika - začátečníci 16.30 - 18.00 5 - 15 Karolína Chudějová 1400,-
Keramický ateliér určený pro začátečníky a menší děti. Nauka základních technik při práci s hlínou, povrchových úprav, tvorba prostorových prací. Klademe důraz na rozvoj vlastní fantazie a představivosti.
Keramika - dospěli (2x za měsíc) 17.00 - 19.00 dospěli Karolína Chudějová 1500,-
Keramický ateliér pro dospělé.
Taneční klub J. Calábkové - Páry (2x v týdnu) 17.00 - 19.00 Od 14 let Miroslav Kuchař 1300,-/pol.
2600,-/rok
Společenský tanec s podporou rozvoje pohybu, hudebního a estetického cítění.
Orientální tance 18.30 - 19.30 od 15 let Juliana Menkalová 1300,-
70,-/hod.
Základy klasického orientálního tance ve spojení s modernou a výrazovým tancem.
Taneční klub J. Calábkové - hlavní kategorie 19.00 - 21.30 Od 14 let Miroslav Kuchař 800,-/pol.
1600,-/rok
Společenský tanec s podporou rozvoje pohybu, hudebního a estetického cítění.

  
STŘEDISKO TURISTŮ 

Název ZÚ V kolik Věková kat.  Kdo vede Cena ZÚ
Malí ajťáci 14.00 - 16.00 6 - 10 Renáta Krayzlová 1300,-
Základy práce s pc, Windows, malování, práce s fotografii, orientace v pc.
Keramika II. 14.00 - 16.00 6 - 15 Leona Tešnarová 1500,-
Keramický ateliér pro začátečníky i pokročilé. Nauka základních technik při práci s hlínou, povrchových úprav, tvorba prostorových prací. Klademe důraz na rozvoj vlastní fantazie a představivosti.
Výtvarná výchova I. 14.15 - 16.15 11 - 15 Leona Tešnarová 1500,-
Výtvarný ateliér pro děti od 11 let. Základní techniky kresby, malby, grafiky. Převažuje velkoformátová práce u malířských stojanů. Klademe důraz na individuální výtvarný projev každého dítěte. Vhodné i pro přípravu na talentové zkoušky.
Taneční studio Ostrava - páry 14.30 - 20.00 10+ Karel Bank Info v TSO
Sportovní a výkonnostní tanec Standart a Latina.
Plavání (Bazén Sareza) 15.00 - 17.00 7 - 12 Zdeněk Barteček 1700,-
Děti si osvojí základy plaveckých způsobů jako kraul, znak a prsa a naučí se tyto způsoby správně využívat. Obsahem je výuka správného pohybu kraulových, znakových a prsových nohou a rukou. Děti se naučí plavat za pomocí plaveckých pomůcek, ale také bez nich. Součástí kroužku jsou také herní prvky a vodní hry.

     STŘEDISKO PŘÍRODOVĚDCŮ 

Název ZÚ V kolik Věková kat Kdo vede Cena ZÚ
Pampelišky - tajemný svět rostlin 14.15 - 15.15 7 - 12 Zuzana Čerkovská 1000,-
Kroužek určen pro malé zájemce o rostlinnou říši – nenáročnou a jednoduchou formou se děti naučí poznávat rostliny,stromy, keře naší přírody, zjistí jejich životní projevy během roku, jaké rostliny apod.můžeme pěstovat na zahrádce, Připraveny budou pracovní listy, jednoduchá výtvarná činnost, soutěže, poznávačky ze sbírek SPř, krátké terénní vycházky ,jednoduché pěstební pokusy – bylinky, letničky apod.
Křečci - zoologicko chovatelský 15.30 - 17.30 9 - 15 Zuzana Čerkovská 1400,-
Určeno pro zájemce o chov domácích mazlíčků – drobných savců - králíků, morčat, činčil, křečků, křečíků, osmáků, piskomilů apod. Základem je praktická péče o zvířátka chovaná na SPř – krmení, čištění ubikací, péče o srst, rozmnožování. Součástí kroužku je i nahlédnutí do dějů v naší přírodě na základě vybraných zajímavých témat - např. co s mláďaty ježků na podzim, čím v zimě přikrmujeme ptáky, jak se na jaře jednotlivá zvířátka rozmnožují. Přírodovědné filmy, pracovní listy, soutěže, hry.
NETRADIČNÍ VÝLETY DO ZOO – VEČER PO ZAVÍRACÍ DOBĚ !!!

 

* - kroužek může navštěvovat osoba na vozíčku

** - v ceně není započítán poplatek do TK JC a poplatek za kostýmy

Ceny i časy kroužků se mohou změnit.


Kroužky a kluby


« »

Krátký dotaz

CAPTCHA Image

Partneři