Úterý

  STŘEDISKO KORUNNÍ

 

Název ZÚ V kolik Věková kat.  Kdo vede Cena ZÚ
Výtvarný  III.* 14.00 - 16.00 6 - 12 Eva Horáková 1600,-
Různé druhy kresby a malby, rozvíjí fantazii, jemnou motoriku. Příprava na umělecké střední a vysoké školy.
Vzdušná akrobacie - začátečníci 14.30 - 16.00 Od 9 let Helena Skálová 1600,-
Základy akrobacie na šálách a závěsných kruzích, hrazdě a podobně pod vedením zkušených cvičitelek.
Vzdušná akrobacie - Cirkusandy - pokročilí 16.00 - 17.30 Od 9 let Helena Skálová 1600,-
Základy akrobacie na šálách a závěsných kruzích, hrazdě a podobně pod vedením zkušených cvičitelek. Párová akrobacie a acroyoga pro pokročilé akrobatky
Rybářský kroužek 16.00 - 18.00 7 - 18 Petra Litvíková 1200,-
Kroužek je určen zájemcům o rybaření. V průběhu roku se děti seznámí s rybářským řádem, rybolovnými technikami a způsoby lovu i chovu ryb. Začátečníci složí rybářské zkoušky k získání osvědčení pro vydání prvního rybářského lístku. Pokročilí zájemci si prohloubí přírodovědné znalosti, naučí se novým rybářským montážím, rybolovným technikám apod. Mladí rybáři se zdokonalí v poznávání ryb, rostlin a živočichů vázaných na vodní prostředí, zúčastni se nejrůznějších ryb. závodů včetně Zlaté udice. Součástí kroužku jsou videoprojekce, hry, soutěže, víkendové a prázdninové akce u vody. Kroužek probíhá dle počasí buď na SVČ Korunka, Korunní 49 v Ostravě – Mar. Horách nebo na rybníku pod Hulváckým kopcem.
Výtvarný IV. * 16.00 - 18.00 12 - 20 Eva Horáková 1600,-
Různé druhy kresby a malby, rozvíjí fantazii a jemnou motoriku. Příprava na umělecké střední a vysoké školy.

  
STŘEDISKO TURISTŮ 

Název ZÚ V kolik Věková kat.  Kdo vede Cena ZÚ
Keramika II. 14.00 - 16.00 6 - 15 Leona Tešnarová 1500,-
Keramický kroužek je vhodný pro děti 6-14 let. Děti se naučí základním technikám a postupům při práci s hlínou. K výuce je zařazena i práce s jinými materiály, které doplňují keramické výrobky / dřevo, kov, sklo…/.
Výtvarná výchova I. 14.15 - 16.15 11 - 16 Leona Tešnarová 1500,-
Výtvarná nauka pro děti od 10 let. Učíme se základním technikám malby a kresby. Převažuje práce na velkých formátech u malířských stojanů.. Do nauky řadíme i kresbu a malbu zátiší, figurální kresbu, studii předmětů. Tento kurz je vhodný pro přípravu na talentové zkoušky.
Taneční studio Ostrava - Taneční páry 14.30 - 21.00 Od 15 let Karel Bank Info v TSO
Sportovní a výkonnostní tanec Standart a Latina. Mládež, dospělí, senioři. Lekce až 4x týdně.
KOLEKTIVNÍ HRY A AKTIVITY (pro kluky a holky) 15.00 - 16.00 7 - 12 Renáta Krayzlová 1100,-
Kroužek je určen pro holky a kluky a obsahuje hraní pohybových her a aktivit v sále. Budeme hrát hry podporující spolupráci a důvěru, rolové hry, hry na rozvoj představivosti, hmatové hry, hudebně-rytmické hry, paměťové hry a další.
Pohybové hrátky pro děti 16.00 - 17.00 4 - 7 Renáta Krayzlová 1100,-
Pohybové aktivity pro děti formou her, rytmizace říkánek, pohybových básniček a písniček. Herní formou rozvíjíme pohybový aparát dítěte. Děti se seznámí s různými hrami a soutěžemi.
Taneční studio Ostrava - Páry malé 17.00 - 18.30 8 - 13 Leona Banková Info v TSO
Sportovní a výkonnostní tanec Standard a Latina pro juniory. Lekce až 3x týdně

     STŘEDISKO PŘÍRODOVĚDCŮ 

Název ZÚ V kolik Věková kat Kdo vede Cena ZÚ
Klub instruktorů dle potřeby 15 - 18 Zuzana Čerkovská  
Zájmový klub pro aktivní studenty, kteří chtějí být nápomocni při různých akcích SPř-Den země,Výstava mazlíčků, ostatní výstavy, Den dětí, Den otevřených dveří apod.,a tím se zároveň seznámit s činností střediska, jejich aktivitami a náplní kroužků.Do akcí mohou vnášet své nápady, které po konzultaci mohou být využity, budou pracovat pod vedením lektora, nicméně se dává i prostor pro samostatnost a osobnostní rozvoj .Pro studenty budou dle zájmu připraveny další aktivity – např. večerní ZOO, výlety apod.
Po dosažení 18 let a splnění dalších podmínek se studenti mohou stát vedoucími kroužků střediska.
Křečci - zoologicko chovatelský 15.30 - 17.30 9 - 15 Zuzana Čerkovská 1400,-
Určeno pro zájemce o chov domácích mazlíčků – drobných savců - králíků, morčat, činčil, křečků, křečíků, osmáků, piskomilů apod. Základem je praktická péče o zvířátka chovaná na SPř – krmení, čištění ubikací, péče o srst, rozmnožování. Součástí kroužku je i nahlédnutí do dějů v naší přírodě na základě vybraných zajímavých témat - např. co s mláďaty ježků na podzim, čím v zimě přikrmujeme ptáky, jak se na jaře jednotlivá zvířátka rozmnožují. Přírodovědné filmy, pracovní listy, soutěže, hry.
NETRADIČNÍ VÝLETY DO ZOO – VEČER PO ZAVÍRACÍ DOBĚ !!!

 

* - kroužek může navštěvovat osoba na vozíčku

** - v ceně není započítán poplatek do TK JC a poplatek za kostýmy

Ceny i časy kroužků se mohou změnit.


Kroužky a kluby


« »

Krátký dotaz

CAPTCHA Image

Partneři