Úterý

  STŘEDISKO KORUNNÍ

 

Název ZÚ V kolik Věková kat.  Kdo vede Cena ZÚ
Výtvarný  III.* 14.00 - 16.00 6 - 12 Eva Horáková 1800,-
Různé druhy kresby a malby, rozvíjí fantazii, jemnou motoriku. Příprava na umělecké střední a vysoké školy.
Základy akrobacie na šálách a závěsných kruzích, hrazdě a podobně pod vedením zkušených cvičitelek. Párová akrobacie a acroyoga pro pokročilé akrobatky
Rybářský kroužek 15.30 - 17.30 7 - 18 Petra Litvíková 1300,-
Kroužek je určen zájemcům o rybaření. V průběhu roku se děti seznámí s rybářským řádem, rybolovnými technikami a způsoby lovu i chovu ryb. Začátečníci složí rybářské zkoušky k získání osvědčení pro vydání prvního rybářského lístku. Pokročilí zájemci si prohloubí přírodovědné znalosti, naučí se novým rybářským montážím, rybolovným technikám apod. Mladí rybáři se zdokonalí v poznávání ryb, rostlin a živočichů vázaných na vodní prostředí, zúčastni se nejrůznějších ryb. závodů včetně Zlaté udice. Součástí kroužku jsou videoprojekce, hry, soutěže, víkendové a prázdninové akce u vody. Kroužek probíhá dle počasí buď na SVČ Korunka, Korunní 49 v Ostravě – Mar. Horách nebo na rybníku pod Hulváckým kopcem.
Výtvarný IV. * 16.00 - 18.00 12 - 20 Eva Horáková 1800,-
Různé druhy kresby a malby, rozvíjí fantazii a jemnou motoriku. Příprava na umělecké střední a vysoké školy.
Orientální tance 18.00 - 19.00 od 15 let Juliána Menkalová 1400,-
70,- hod.
Základy klasického orientálního tance ve spojení s modernou a výrazovým tancem.

  
STŘEDISKO TURISTŮ 

Název ZÚ V kolik Věková kat.  Kdo vede Cena ZÚ
Keramika II. 14.00 - 16.00 6 - 15 Leona Tešnarová 1600,-
Keramický kroužek je vhodný pro děti 6-15 let. Děti se naučí základním technikám a postupům při práci s hlínou. K výuce je zařazena i práce s jinými materiály, které doplňují keramické výrobky / dřevo, kov, sklo…/.
Výtvarná výchova I. 14.15 - 16.15 11 - 16 Leona Tešnarová 1600,-
Výtvarná nauka pro děti. Děti budou během roku střídat různé výtvarné techniky /malba, kresba, grafika, tuž, akvarel..../. Převažuje práce na velkých formátech u malířských stojanů. Velký důraz klademe na rozvoj individuálního výtvarného projevu každého dítěte. U starších dětí do nauky řadíme i kresbu a malbu zátiší, figurální kresbu, studii předmětů. Tento kurz je vhodný pro přípravu na talentové zkoušky.
Taneční studio Ostrava - Taneční páry 14.30 - 21.00   Karel Bank Info v TSO
Sportovní a výkonnostní tanec Standart a Latina. Lekce až 4x týdně.
Pohybové hrátky pro děti 16.00 - 17.00 4 - 7 Karolína Vantuchová 1200,-
Pohybové aktivity pro děti formou her, rytmizace říkánek, pohybových básniček a písniček. Herní formou rozvíjíme pohybový aparát dítěte. Děti se seznámí s různými hrami a soutěžemi.
Pohybovky 17.00 - 18.00 8 - 15 Karolína Vantuchová 1400,-
Kroužek pro starší děvčata, která se chtějí hýbat. Náplní kroužku bude především aerobik, jóga a další pohybové činnosti. Je určen pro úplné začátečníky i pokročilé.
Taneční studio Ostrava - Taneční páry junior 17.00 - 18.30 8 - 12 Karel Bank Info v TSO
Taneční páry kategorie Děti a Junior. Standardní a latinskoamerické tance. Lekce až 3x týdně.

     STŘEDISKO PŘÍRODOVĚDCŮ 

Název ZÚ V kolik Věková kat Kdo vede Cena ZÚ
Hodinka se zvířátky 14.30 - 15.30 6 - 9 Zuzana Čerkovská 1000,-
Určeno pro nejmenší zájemce o přírodu a zvířátka. Základní seznámení se zvířátky chovanými na SPř: králíčky, morčátky, činčilami, křečky, papoušky, želvičkami, agamami, gekončíky a mnoha dalšími. Seznámení se zvířátky naší přírody a životem v přírodě na základě střídajících se ročních období. Hry, soutěže, přírodovědné filmy, kreativní a výtvarná činnost.
Malý badatel - MŠ Blahoslavova 14.30 - 16.00 3 - 6 Petra Košťálová 1300,-
Seznámení s přírodou hravou formou. Bádání, poznávání, prohlubování znalostí a vědomostí ze světa přírody - rostliny a zvířata. Budeme pozorovat zvířata ve vodě, na souši i ve vzduchu a povídat si o nich. Budeme hrát různé hry i deskové s přírodovědnou tématikou, dělat pokusy. Naučíme se poznávat rostliny a dřeviny. Když to bude možné, budeme za zvířátky a rostlinami vyrážet do přírody a povedeme si speciální zvířecí deníčky. Cílem je tedy děti naučit hravou formou vnímat přírodu, její zákonitosti a poznávat co kolem nich roste a žije.
Křečci - zoologicko chovatelský 15.30 - 17.30 9 - 15 Zuzana Čerkovská 1500,-
Určeno pro zájemce o chov domácích mazlíčků – drobných savců - králíků, morčat, činčil, křečků, křečíků, osmáků, piskomilů apod. Základem je praktická péče o zvířátka chovaná na SPř – krmení, čištění ubikací, péče o srst, rozmnožování. Součástí kroužku je i nahlédnutí do dějů v naší přírodě na základě vybraných zajímavých témat - např. co s mláďaty ježků na podzim, čím v zimě přikrmujeme ptáky, jak se na jaře jednotlivá zvířátka rozmnožují. Přírodovědné filmy, pracovní listy, soutěže, hry.
NETRADIČNÍ VÝLETY DO ZOO – VEČER PO ZAVÍRACÍ DOBĚ !!!

 

* - kroužek může navštěvovat osoba na vozíčku

** - v ceně není započítán poplatek do TK JC a poplatek za kostýmy

Ceny i časy kroužků se mohou změnit.


Kroužky a kluby


« »

Krátký dotaz

CAPTCHA Image

Partneři