Aktuality

Změny v podmínkách úhrady zápisného do zájmových útvarů Střediska volného času Korunka

Aktuality «

Vážení rodiče,

od nového školního roku dochází ke změnám v úhradě zápisného.
Zápisné nebude hrazeno již na jednotlivá pololetí, ale na celý školní rok.
Podrobnosti najdete v níže.
Věřím, že i vy budete s úhradou na celé období spokojeni.
I v příštím školním roce se těšíme na vaše děti – připravujeme mnoho zajímavých kroužků a akcí.
Užijte si krásné léto se svými dětmi, my se o vaše děti postaráme v průběhu letních prázdnin,
kdy máme připraveny pro vaše děti zajímavé tábory plné poznání, zážitků, objevování a nových přátelství.
Kolektiv zaměstnanců SVČ Korunka
 
Podmínky úhrady zápisného do zájmových útvarů Střediska volného času Korunka, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace
1. Zápisné do zájmových útvarů je stanoveno na celé období od 14. 9. 2020 do 15. 6. 2021.

 

2. Účastník je řádným členem zájmového útvaru pouze v případě, že odevzdá řádně vyplněnou a rodiči podepsanou přihlášku a po zaplacení zápisného. Zápisné bude hrazeno 1x za rok na druhé schůzce zájmového útvaru.

3. Kapacita zájmových útvarů je omezena. Pokud účastník nemá zaplaceno zápisné a odevzdanou přihlášku na druhé schůzce zájmového útvaru, SVČ Korunka za něj nepřebírá zodpovědnost, účastník není pojištěn a nemůže se účastnit zájmového vzdělávání.

4. Zápisné do zájmových útvarů se nevrací. Je možné vrátit poměrnou část zápisného pouze na základě lékařského potvrzení o nemožnosti dále navštěvovat zájmový útvar a to na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte nebo zletilého člena zájmového útvaru. Vrací se vždy poměrná část zápisného po odečtení nákladů – počtu schůzek, spotřebovaného materiálu, mzdy vedoucího zájmového útvaru a nákladů na provoz zájmového útvaru.

5. Zápisné je možné uhradit bankovním převodem po odevzdání přihlášky a získání variabilního symbolu, který je nutné uvést při bezhotovostní platbě (variabilní symbol je vygenerován automaticky po evidenci přihlášky a je každý školní rok jiný). Číslo účtu SVČ Korunka je: 35-7194690207/0100 (Komerční banka). Úhrada je výjimečně možná také v hotovosti do pokladny SVČ Korunka, Korunní 699/49, Ostrava-Mariánské Hory.

6. V ceně zápisného do zájmových útvarů je zahrnut materiál, mzda externího vedoucího, vybavení zájmového útvaru a zohledňuje počet jednotlivých schůzek.

7. Zájmové útvary trvají průměrně 33 týdnů v daném školním roce. V době školních prázdnin a svátků se zájmové útvary nekonají a nejsou započítány do ceny zájmových útvarů.
 

V Ostravě, dne 7. 9. 2020
Mgr. Jana Secová - ředitelka SVČ Korunka
 

 

« zpět na přehled novinek


Kroužky a kluby


« »

Krátký dotaz

CAPTCHA Image

Partneři