ŠACHY DO ŠKOL !!! - Rodiče

 

Pedagogové Rodiče       Děti            Šachové akce

Šachy jsou součástí osnov ve více než 30 zemích světa. Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že šachová hra u dětí přispívá k:

           • rozvoji nejen mentálních schopností, ale také osobnosti a sociálních dovedností dětí
           • posílení jazykové, matematické a paměťové schopnosti včetně schopnosti číst
           • přesnému a rychlému rozhodnutí pod časovým tlakem
           • rozvoji kritického, kreativního a originálního myšlení
           • zlepšení dovedností při řešení problémů
           • zlepšení schopnosti soustředění u dětí
           • odhalení a rozvoji různých nadání u dětí
           • budování odpovědnosti za svá rozhodnutí
           • překračování jejich hranic (zlepšení stavu u dětí se speciálními poruchami učení, ADHD syndromem apod.)
           • zvýšení inteligenčního kvocientu (IQ)

Přehled mateřských škol s plánovanými šachovými kroužky:
         MŠ Hornická
          MŠ Ukrajinská
          MŠ Zámostní

Přehled základních škol, které podporují šachové aktivity:
          ZŠ a MŠ Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1
          ZŠ a MŠ Ostrava-Hošťálkovice, Výhledy
          ZŠ a MŠ Ostrava-Krásné Pole
          ZŠ a MŠ Ostrčilova
          ZŠ Bulharská            
          ZŠ Františka Formana
          ZŠ generála Zdeňka Škarvady
          ZŠ Monty school
          ZŠ Ostrava-Výškovice, Šeříková 33
          ZŠ Ostrava-Proskovice
          ZŠ PORG Ostrava
          ZŠ Provaznická
          ZŠ Slezská Ostrava, Bohumínská 72
          ZŠ Šenov
          ZŠ Vratimov
          ZŠ Zelená

Přehled středních škol, které podporují šachové aktivity:
          Biskupské gymnázium v Ostravě
          Gymnázium Olgy Havlové
          Matiční gymnázium Ostrava

 


Kroužky a kluby


« »

Krátký dotaz

CAPTCHA Image

Partneři