Úterý

   STŘEDISKO KORUNNÍ

 

Název ZÚ V kolik Věková kat.  Kdo vede Cena ZÚ
Výtvarný  III.* 14.30 - 16.30 6 - 12 Eva Horáková 1600,-
Různé druhy kresby a malby, rozvíjí fantazii, jemnou motoriku. Příprava na umělecké střední a vysoké školy.
Hula hoop dance 15.00 - 16.00 7 - 99 Bc. Veronika Pavúková 1100,-
Zábavná forma cvičení ke zpevnění celého těla, není nutná předchozí zkušenost
Kroužek kybernetiky 15.30 - 17.30
1x za 14 dnů
6 - 10 Studenti VŠB 1000,-
Výuka a vývoj zábavnou formou bude probíhat s technickými stavebnicemi LEGO ROBOT WEDO2.0, LEGO BOOST, LEGO MINDSTORM EV3. Skádání technických zařízení, které  se budou v kroužku oživovat  díky  programování v jazyce C, LABVIEW EV3. Výuka programování, elektroniky a senzorů se realizuje  také se stavebnicí založené na populární platformě ARDUINO. Stavebnice obsahují vývojové sady a celou řadu senzorů pro aplikování  a  ukázky fyzikálních principů měření neelektrických veličin. Dále se můžete naučit základy elektroniky – návrh, vývoj a měření elektroniky SMD. Využití atraktivních stavebnic s moderní přístrojovou měřicí technikou používanou v praxi.
Vzdušná akrobacie - pokročilí 16.00 - 18.00 Od 12 let Bc. Veronika Pavúková 1600,-
Základy akrobacie na šálách a závěsných kruzích pod vedením zkušených cvičitelek
Rybářský kroužek MS Mar. Hory 16.00 - 18.00 7 - 18 Mgr. Petra Litvíková 1200,-
Určeno pro děti, které již vlastní rybářský lístek a povolenku k rybolovu. Prohloubení znalostí z oblasti rybářského řádu, rybolovných technik a způsobů lovu i chovu ryb. Poznávání ryb, rostlin a živočichů vázaných na vodní prostředí, videoprojekce, hry, soutěže, exkurze, účast na rybářských závodech, víkendové a prázdninové akce u vody. Určeno i pro začátečníky.
Výtvarný IV. * 16.30 - 18.30 12 - 20 Eva Horáková 1600,-
Je zaměřený na různé druhy kresby a malby, rozvíjí fantazii, motoriku. Výstupem ze zájmového útvaru může být i příprava na umělecké střední a vysoké školy.
Taneční klub J. Calábkové - Páry 17.00 - 19.00 Od 14 let Miroslav Kuchař 1300,-/pol.
2600,-/rok
Společenský tanec s podporou rozvoje pohybu, hudebního a estetického cítění.
Taneční klub J. Calábkové - hlavní kategorie 19.00 - 21.30 Od 14 let Miroslav Kuchař 800,-/pol.
1600,-/rok
Společenský tanec s podporou rozvoje pohybu, hudebního a estetického cítění.

  
STŘEDISKO TURISTŮ 

Název ZÚ V kolik Věková kat.  Kdo vede Cena ZÚ
Keramika II. 14.00 - 16.00 6 - 15 Leona Tešnarová 1400,-
Keramický kroužek je vhodný pro děti 6-14 let. Děti se naučí základním technikám a postupům při práci s hlínou. Klademe důraz na rozvoj fantazie a představivosti každého dítěte. Práce dětí navštěvující naše střediska jsou úspěšné na národních i mezinárodních výtvarných soutěžích. Děti budou na kurz potřebovat převlečení a přezůvky- opravdu jsme někdy moc špinaví.
Malí ajťáci - začátečníci 14.00 - 16.00 6 - 9 Mgr. Renáta Krayzlová 1000,-
Základy práce s pc, Windows, malování, práce s fotografii, orientace v pc.
Výtvarná výchova I. 14.15 - 16.30 11 - 16 Leona Tešnarová 1400,-
Výtvarná nauka pro děti od 12 let. Učíme se základním technikám malby a kresby. Převažuje práce na velkých formátech u malířských stojanů. Velký důraz klademe na rozvoj individuálního výtvarného projevu každého dítěte. U starších dětí do nauky řadíme i kresbu a malbu zátiší, figurální kresbu, studii předmětů. Tento kurz je vhodný pro přípravu na talentové zkoušky.
Taneční studio Ostrava - páry 14.30 - 20.00   Karel Bank Info v TSO
Sportovní a výkonnostní tanec Standart a Latina. Lekce až 4x týdně
Bojovník - začátečníci 14.45 - 16.45 6 - 15 Mgr. Adéla Grodová 1000,-
Kroužek je vhodný pro děti od 6-15 let. Děti se naučí základní techniku úderů, bloků, kopů / na místě, v chůzi, v pohybu/, zásady správného rozcvičení a posilování.
Plavání ( bazén Sareza ) 15.00 - 17.00 7 - 11 Bc. Tomáš Korbačka 1500,-
Pro všechny děti, které mají rády vodu a vodní hry. Nácvik a zdokonalování plaveckých stylů hravou formou. V lekcích se dětí učí: skoky, dýchání, potápění, obrátky, splývání atd. nechybějí ani soutěže a hry. Lekce probíhají na bazéně Sareza.
Plastikoví modeláři 17.00 - 19.00 Dospělí/ Dětí Mgr. Adéla Grodová 1000,-/900,-
Tvorba, lepení a skládání plastikových modelů letadel, pod vedením nadšenců z oboru. Jen pro trpělivé.

     STŘEDISKO PŘÍRODOVĚDCŮ 

Název ZÚ V kolik Věková kat Kdo vede Cena ZÚ
Křečci - chovatelský 15.15 - 17.15 9 - 15 RNDr. Zuzana Čerkovská 1400,-
Určeno pro zájemce o chov domácích mazlíčků – drobných savců - králíků, morčat, činčil, křečků, křečíků, osmáků, piskomilů apod. Základem je praktická péče o zvířátka chovaná na SPř – krmení, čištění ubikací, péče o srst, rozmnožování. Součástí kroužku je i nahlédnutí do dějů v naší přírodě na základě vybraných zajímavých témat - např. co s mláďaty ježků na podzim, čím v zimě přikrmujeme ptáky, jak se na jaře jednotlivá zvířátka rozmnožují. Přírodovědné filmy, pracovní listy, soutěže, hry.
NETRADIČNÍ VÝLETY DO ZOO – VEČER PO ZAVÍRACÍ DOBĚ !!!

 

* - kroužek může navštěvovat osoba na vozíčku

** - v ceně není započítán poplatek do TK JC a poplatek za kostýmy

Ceny i časy kroužků se mohou změnit.


Kroužky a kluby


« »

Krátký dotaz

CAPTCHA Image

Partneři