Úterý

   STŘEDISKO KORUNNÍ

 

Název ZÚ V kolik Věková kat.  Kdo vede Cena ZÚ
Výtvarný  III.* 13.30 - 15.30 6 - 12 Eva Horáková 1600,-
Různé druhy kresby a malby, rozvíjí fantazii, jemnou motoriku. Příprava na umělecké střední a vysoké školy.
Vzdušná akrobacie - začátečníci 15.00 - 16.00 Od 9 let Bc. Veronika Pavúková 1000,-
Základy akrobacie na šálách a závěsných kruzích pod vedením zkušených cvičitelek
Výtvarný IV. * 16.00 - 18.00 12 - 20 Eva Horáková 1600,-
Je zaměřený na různé druhy kresby a malby, rozvíjí fantazii, motoriku. Výstupem ze zájmového útvaru může být i příprava na umělecké střední a vysoké školy.
Vzdušná akrobacie - pokročilí 16.00 - 18.00 Od 12 let Bc. Veronika Pavúková 1600,-
Základy akrobacie na šálách a závěsných kruzích pod vedením zkušených cvičitelek
Parlament děti a mládeže města Ostravy 16.00 - 18.00 Od 13 let Mgr. Jana Secová 100,-
Určeno mladým lidem, kteří se zajímají o své město a chtějí se spolupodílet na jeho rozvoji.
Rybářský kroužek MS Mar. Hory 16.00 - 18.00 7 - 18 Mgr. Petra Litvíková 1200,-
Určeno pro děti, které již vlastní rybářský lístek a povolenku k rybolovu. Prohloubení znalostí z oblasti rybářského řádu, rybolovných technik a způsobů lovu i chovu ryb. Poznávání ryb, rostlin a živočichů vázaných na vodní prostředí, videoprojekce, hry, soutěže, exkurze, účast na rybářských závodech, víkendové a prázdninové akce u vody.
Taneční klub J. Calábkové - Páry 17.00 - 21.30 Od 14 let Miroslav Kuchař 1300,-
Společenský tanec s podporou rozvoje pohybu, hudebního a estetického cítění.

  
STŘEDISKO TURISTŮ 

Název ZÚ V kolik Věková kat.  Kdo vede Cena ZÚ
Keramická miniškolička 13.00 - 14.00 předškoláci Leona Tešnarová 1200,-
Keramický kroužek vhodný pro předškolní děti.. Děti se naučí základní práci s keramikou.
Plavání I. ( bazén Sareza ) 14.00 - 16.00 7 - 11 Eva Glombová 1500,-
Pro všechny děti, které mají rády vodu a vodní hry. Nácvik a zdokonalování plaveckých stylů hravou formou. V lekcích se dětí učí: skoky, dýchání, potápění, obrátky, splývání atd. nechybějí ani soutěže a hry. Lekce probíhají na bazéně Sareza.
Keramika IV. 14.00 - 16.00 6 - 15 Leona Tešnarová 1400,-
Keramický kroužek je vhodný pro děti 6-14 let. Děti se naučí základním technikám a postupům při práci s hlínou. Klademe důraz na rozvoj fantazie a představivosti každého dítěte. Práce dětí navštěvující naše střediska jsou úspěšné na národních i mezinárodních výtvarných soutěžích. Děti budou na kurz potřebovat převlečení a přezůvky- opravdu jsme někdy moc špinaví.
Malí ajťáci - začátečníci 14.00 - 15.30 6 - 9 Mgr. Renáta Krayzlová 1000,-
Základy práce s pc, Windows, malování, práce s fotografii, orientace v pc.
Výtvarná výchova 14.15 - 16.15 11 - 16 Leona Tešnarová 1400,-
Výtvarná nauka pro děti. Učíme se základním technikám malby a kresby. Převažuje práce na velkých formátech u malířských stojanů. Velký důraz klademe na rozvoj individuálního výtvarného projevu každého dítěte. U starších dětí do nauky řadíme i kresbu a malbu zátiší, figurální kresbu, studii předmětů. Tento kurz je vhodný pro přípravu na talentové zkoušky.
Taneční studio Ostrava - páry 14.30 - 20.00   Karel Bank Info v TSO
Soutěžní společenský tanec pro hobby, děti, juniory a mládež. Soutěžní choreografie, latinské
Bojovník - pokročilí 14.45 - 16.45 6 - 15 Mgr. Adéla Grodová 1000,-
Kroužek je navazující, určený pro děti, které již v minulém roce absolvovaly základní výcvik. Osvojí si nové obtížnější techniky a dovednosti.
Malí ajťáci - pokročilí 15.30 - 17.00 9 - 12 Mgr. Renáta Krayzlová 1000,-
Děti rozvinou veškeré dovednosti z loňského roku při práci s počítačem v prostředí Microsoft Windows. Malování, tvoření, práce s fotografií. Pro starší děti.
Plavání II. ( bazén Sareza ) 16.00 - 18.00 12 - 16 Eva Glombová 1500,-
Pro všechny děti, které mají rády vodu a vodní hry. Nácvik a zdokonalování plaveckých stylů hravou formou. V lekcích se dětí učí: skoky, dýchání, potápění, obrátky, splývání atd. nechybějí ani soutěže a hry. Lekce probíhají na bazéně Sareza.
Plastikoví modeláři 18.00 - 19.30 Dospělí/ Dětí Mgr. Adéla Grodová 1000,-/900,-
Tvorba, lepení a skládání plastikových modelů letadel, pod vedením nadšenců z oboru. Jen pro trpělivé.

     STŘEDISKO PŘÍRODOVĚDCŮ 

Název ZÚ V kolik Věková kat Kdo vede Cena ZÚ
Hodinka se zvířátky pro MŠ 13.00 - 14.00 4 - 6 RNDr. Zuzana Čerkovská 800,-
Určeno pro nejmenší zájemce o přírodu a zvířátka. Základní seznámení se zvířátky chovanými na SPř : drobnými hlodavci – králíčky, morčátky, činčilami, křečky, papoušky, želvičkami, ještěry. Seznámení se zvířátky naší přírody. Hry, soutěže, výtvarná činnost a kreativní činnost.
Křečci - chovatelský 15.15 - 17.15 9 - 15 RNDr. Zuzana Čerkovská 1400,-
Určeno pro zájemce o chov domácích mazlíčků – drobných savců - králíků, morčat, činčil, křečků, křečíků, osmáků, piskomilů apod. Základem je praktická péče o zvířátka chovaná na SPř – krmení, čištění ubikací, péče o srst, rozmnožování. Součástí kroužku je i nahlédnutí do dějů v naší přírodě na základě vybraných zajímavých témat - např. co s mláďaty ježků na podzim, čím v zimě přikrmujeme ptáky, jak se na jaře jednotlivá zvířátka rozmnožují. Přírodovědné filmy, pracovní listy, soutěže, hry.
NETRADIČNÍ VÝLETY DO ZOO – VEČER PO ZAVÍRACÍ DOBĚ !!!
Zvířátka pro nejmenší 15.30 - 17.30 3 - 5 Radmila Luková 1400,-
Určeno pro nejmenší zájemce o přírodu a zvířátka. Základní seznámení se zvířátky chovanými na SPř : drobnými hlodavci – králíčky, morčátky, činčilami, křečky, papoušky, želvičkami, ještěry. Základní seznámení se zvířátky naší přírody. Hry, soutěže, výtvarná činnost, kreativní činnost, praktická činnost (čištění, krmení), vycházky, výlety…
Zoologicko-chovatelský kroužek pro starší děti 16.00 - 18.00 10 - 15 Klára Mejzlíková 1400,-
Na tomto krožku se děti zábavnou formou naučí spoustu zoologických zajímavostí spolu se základními chovatelskými dovednostmi. Navštívíme svět těch nejmenších živočichů, které budeme pozorovat pod mikroskopem. Budeme putovat časem, abychom se dozvěděli, jak vypadala naše planeta v době, kdy ji obývali ti největší živočichové, jako byl třeba tirannosaurus rex. A zejména budeme objevovat krásy a tajemství světa plazů, ptáků, obojživelníků a savců i všemožné bezobratlé drobotiny. V rámci chovatelství se děti naučí manipulovat se zvířaty, čistit klece, krmit a pečovat o domácí mazlíčky. Nebude chybět pravidelný kontakt se zvířátky a mazlení.

 

* - kroužek může navštěvovat osoba na vozíčku

** - v ceně není započítán poplatek do TK JC a poplatek za kostýmy

Ceny i časy kroužků se mohou změnit.


Kroužky a kluby


« »

Krátký dotaz

CAPTCHA Image

Partneři