Středa

STŘEDISKO KORUNNÍ

Název ZÚ V kolik Věková kat. Kdo vede Cena ZÚ
Zdravotní cvičení a joga II. 9.30 - 10.30 dospělí Mgr. Helena Skálová 1200,-/60,- sch.
Pomalé cvičení s pomůckami i bez zaměřené na posilování a zpevnění celého těla pod vedením fyzioterapeuta.
Zdravotní cvičení a joga III. 11.00 - 12.00 dospělí Mgr. Helena Skálová 1200,-/60,- sch.
Pomalé cvičení s pomůckami i bez zaměřené na posilování a zpevnění celého těla pod vedením fyzioterapeuta.
Výtvarný V. 14.00 - 16.00 12 - 20 Eva Horáková 1600,-
Je zaměřený na různé druhy kresby a malby, rozvíjí fantazii, motoriku. Výstupem ze zájmového útvaru může být i příprava na umělecké střední a vysoké školy.
Zdravotní cvičení a joga IV. 15.00 - 16.00 dospělí  Bc. Daniel Kovarik 1200,-/60,- sch.
Pomalé cvičení s pomůckami i bez zaměřené na posilování a zpevnění celého těla pod vedením fyzioterapeuta.
Keramika IV. 15.00 - 17.00 6 - 15 Ludmila Valenčinová 1400,-
Keramický kroužek vhodný pro děti 1. a 2. stupně ZŠ. Děti se naučí základní techniky, modelování a glazování.
Hry s nerfkama 16.00 - 17.00 7 - 14 Bc. Kateřina Smičková 1000,-
Pohybové hry s nerfkama – běh, pohyb prostorem, postřeh, pohotovost, zábava, schovávaná, střelba na terče
Výtvarný VI. 16.00 - 18.00 12 - 20 Eva Horáková 1600,-
Je zaměřený na různé druhy kresby a malby, rozvíjí fantazii, motoriku. Výstupem ze zájmového útvaru může být i příprava na umělecké střední a vysoké školy.
Dětstký klub deskových her 16.00 - 18.00 8 - 15 Mgr. Helena Skálová 1100,-
Výuka základům moderních společenských deskových her, které rozvíjejí logické myšlení, učí týmové role. Klub deskových her má úspěchy v umístění na různých soutěžích.
Taneční klub J. Calábkové - Sluníčka 17.00 - 18.00 7 - 13 Jana Kuchařová 800,-
Společenský tanec s podporou rozvoje pohybu, hudebního a estetického cítění.
Pohybová příprava mažoretek 17.00 - 18.30 7 - 14 Bc. Kateřina Smičková 1000,-
Pohybová a sportovní příprava mažoretek, koordinace těla, taneční vystoupení, soutěže
Taneční klub J. Calábkové - Kočky 18.00 - 20.00 7 - 13 Jana Kuchařová 800,-
Společenský tanec s podporou rozvoje pohybu, hudebního a estetického cítění.

  
STŘEDISKO TURISTŮ 

Název ZÚ V kolik Věková kat. Kdo vede Cena ZÚ
Výtvarná výchova 14.00 - 16.00 5 - 16 Leona Tešnarová 1400,-
Výtvarná nauka pro děti. Učíme se základním technikám malby a kresby. Převažuje práce na velkých formátech u malířských stojanů. Velký důraz klademe na rozvoj individuálního výtvarného projevu každého dítěte. U starších dětí do nauky řadíme i kresbu a malbu zátiší, figurální kresbu, studii předmětů.
Taneční studio Ostrava - Mekáček + Motýlci 14.30 - 15.30   Pavla Richterová Info v TSO
Soutěžní společenský tanec pro hobby, děti, juniory a mládež. Soutěžní choreografie, latinské rytmy.
Taneční studio Ostrava - Přípravka velcí 15.30 - 16.30   Pavla Richterová Info v TSO
Soutěžní společenský tanec pro hobby, děti, juniory a mládež. Soutěžní choreografie, latinské rytmy.
Malí bojovníci - začátečníci 16.00 - 17.30 6 - 15 Mgr. Adéla Grodová 1000,-
Kroužek je vhodný pro děti od 6-15 let. Děti se naučí základní techniku úderů, bloků, kopů / na místě, v chůzi, v pohybu/, zásady správného rozcvičení a posilování.
Keramika V. 16.00 - 18.00 6 - 15 Leona Tešnarová 1400,-
Keramický kroužek je vhodný pro děti 6-14 let. Děti se naučí základním technikám a postupům při práci s hlínou. Klademe důraz na rozvoj fantazie a představivosti každého dítěte. Práce dětí navštěvující naše střediska jsou úspěšné na národních i mezinárodních výtvarných soutěžích. Děti budou na kurz potřebovat převlečení a přezůvky- opravdu jsme někdy moc špinaví.
Tai-chi 17.30 - 19.30  dospělí Jiří Doležel 1800,-
Relaxační cvičení pro dospělé.

STŘEDISKO PŘÍRODOVĚDCŮ 

Název ZÚ V kolik Věková kat. Kdo vede Cena ZÚ
Hodinka se zvířátky pro ZŠ 13.30 -14.30 6 - 9 Mgr. Petra Litviková 800,-
Místo do družiny budou moci děti na středisko za zvířátky – králíky, morčaty, křečky, činčilami, ještěry, želvami, hady, exotickými ptáky. Seznámí se s jejich chovem, krmením, prostředím, pomazlí se, pobaví. Součástí bude základní seznámení s naší přírodou na základě střídajících se ročních období – ježci, ptáci na krmítku, zvířata v zimě, kreativní dílny – odlévání stop, výroba krmítek. Soutěže, hry, filmy……
Rybářský kroužek 14.45 -16.15 7 - 18 Mgr. Petra Litviková 1200,-
Určeno pro děti, se zájmem o rybolov. Začátečníci mohou získat osvědčení pro vydání prvního rybářského lístku a povolenky k rybolovu. Pokročilí se soustředí na zdokonalení se v RT. Mladí rybáři se v průběhu šk. roku seznámí s historií rybnikářství, s chovem ryb, s rybářským řádem, rybolovnými technikami a způsoby lovu ryb. Naučí se poznávat ryby, rostliny a živočichy vázané na vodní prostředí. Prohloubí si své teoretických znalosti – filmy, hry, soutěže, exkurze, rybářské závody, víkendové a prázdninové akce u vody.
Myšky-hrátky se zvířátky 14.45 -16.45 4 - 9 Mgr. Renáta Krayzlová 1400,-
Kontakt s živými zvířátky –mazlení se zvířátky (morčátka, králíčci, křečci, činčily, osmáci atd.) a péče o ně, krmení zvířátek, čištění. Seznámení s přírodou a zvířátky formou her a soutěží. Výtvarné činnosti.
Pojďte s námi za zvířátky 16.30 - 18.00 8 - 15 Mgr. Petra Litviková 1200,-
Určeno pro děti se zájmem o přírodu. Nahlédnutí do tajů naší a světové živočišné říše, svět zvířat z ptačí perspektivy i pod drobnohledem (mikroskopování, drobné laboratorní pokusy a práce v odborných učebnách), péče o zvířátka chovaná na SPř – zejména o drobné hlodavce (morčata, králíky, křečky, činčily, piskomily), terarijní zvířata (hady, ještěry, leguány, želvy, žáby) i exotické ptactvo atd. Děti se seznámí s jejich chovem, krmením, prostředím, pomazlí se, pobaví se. Součástí kroužku je videoprojekce, zábavné kvízy a úkoly, soutěže, exkurze, výlety do okolí, víkendové a prázdninové akce se zaměřením na zvířata.

 

* - kroužek může navštěvovat osoba na vozíčku 

 Ceny i časy kroužků se mohou změnit.

 ** - v ceně není započítán poplatek do TK JC a poplatek za kostýmy


Kroužky a kluby


« »

Krátký dotaz

CAPTCHA Image

Partneři